Tuesday, December 7, 2010

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΒΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄'
H Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, με δεδομένο ότι στο υπάρχον σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης του σχεδίου Καλλικράτης δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, εκφράζει την μεγάλη της ανησυχία, γιατί δεν διασφαλίζεται η ένταξη και η θεσμική κατοχύρωση τους στους νέους ΟΕΥ των Δήμων και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που θα δημιουργηθούν μετά την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης.
O σημαντικός ρ όλος που επιτελούν οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στις τοπικές κοινωνίες και η συνεισφορά τους στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση των πολιτών προϋποθέτει την έμπρακτη αναγνώριση εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με σαφή και οριοθετημένο τρόπο ως ανεξάρτητων και διακριτών μονάδων με παράλληλη κατοχύρωση της θέσης τους και των εργαζομένων σε αυτές.
Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες ενέργειες και προτάσεις που έχουν γίνει από την ΕΕΒΕΠ προς την παραπάνω κατεύθυνση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφή και συγκεκριμένη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη θέση που θα έχουν οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στη νέα διοικητική διάρθρωση του προγράμματος «Καλλικράτη» με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα τις διέπει και θα επιτρέψει την παροχή ολοκληρωμένων και αναβαθμισμ ένων υπηρεσιών στους πολίτες.
Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν την συνέχεια και την αναβαθμισμένη τους λειτουργία στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι, ώστε οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες ως θεματοφύλακες της πολιτισμικής και πολιτιστικής εθνικής κληρονομιάς και στη νέα αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν τη θέση και το ρόλο που τους αρμόζει για να μπορέσουν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος προς όφελος των πολιτών.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται:
Για να είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και να υπάρχει συνεχής οικονομική υποστήριξή τους, ώστε να μπορούν να επιτελούν καλύτερα το έργο τους, να ενταχθούν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων ως Διεύθυνση και όχι των Ν.Π.Δ.Δ., που θα συσταθούν στα πλαίσια του Καλλικράτη.
Στα νέα πλαίσια λειτουργίας τους οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες να έχουν υπό την εποπτεία τους τη δυνατότητα να οργανώσουν και να διατηρήσουν με βάση τα διεθνή πρότυπα το τοπικό αρχείο και να προβάλλουν την τοπική ιστορία, καθώς και το αρχείο των πρακτικών των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου τους . Επίσης την έκδοση βιβλίων, περιοδικών ή άλλων εντύπων για την προβολή της τοπικής ιστορίας δημιουργίας, καταγραφής και ανάδειξης των στοιχείων της λαϊκής παράδοσης. Μέσα από διαδικασίες ψηφιοποίησης υλικού να μπορούν να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες.
Επίσης προτείνεται:
Δημιουργία Ενιαίου καταλόγου Δημοτικών Βιβλιοθηκών με προοπτική ένταξή του στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής στο Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών(βλέπε: μοντέλα άλλων χωρών πχ Δανία).
Συνεργασία Δήμων με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών για διασφάλιση ενός βασικού επιπέδου υπηρεσιών από όλες τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας.
Εξασφάλιση τουλάχιστον μιας Δημοτικής Β ιβλιοθήκης για κάθε δήμο Καλλικράτη.
Δημιουργία προϋποθέσεων σε όλες τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες για ηλεκτρονικές υπηρεσίες,μεταφορά τεχνογνωσίας και συνδρομών σε βάσεις δεδομένων από τις πανεπιστημιακές στις δημοτικές και σχολικές(παράδειγμα Πολιτείας Maryland ΗΠΑ).
Δημιουργία προϋποθέσεων αναπτυξιακής πολιτικής για την ένταξη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο ΕΣΠΑ με σκοπό την υλοποίηση σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα την τοπική κοινωνία και άλλους σχετικούς φορείς στο πλαίσιο της Δια βίου μάθησης προγραμμάτων : φιλαναγνωσίας, πληροφοριακής παιδείας, μεταναστευτικής πολιτικής , ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) κ.λ.π.
Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε για μια ακόμα φορά ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες ενταχθούν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων ως Διεύθυνση.

No comments: